بالابرها

دستگاه بالابر پدالی

دستگاه بالابر پدالی دارای سیستم تخلیه کن با ظرفیت 100 تن در ساعت

دستگاه بالابر پدالی

کاربرد دستگاه:

1- انتقال دهنده مواد فله از قبیل گندم ، جو ، ذرت ، حبوبات ، آفتابگردان سویا و کلیه مواد گرانول از زمین به کامیون با ظرفیت 100 تن در ساعت
2- دستـگاه قابلیت جمـع آوری و انتقـال مـواد فله به کامیـون را به صورت خودرو دارا می باشد.
3- امکان دپو محصول تا ارتفاع 380 سانتیمتر

4-امکان تخلیه محصول از کامیونهایی که به صورت کمپرسی نیستند توسط دستگاه بیل برقی تعبیه شده روی دستگاه

مشخصات فنی:

1- طول دستگاه 1200 سانتیمتر
2- عرض دستگاه 240 سانتیمتر
3- حداکثر ارتفاع خروجی محصول 4/20 متر
4- حداقل ارتفاع کانال دستگاه 3 متر
5- قابلیت تنظیم ارتفاع دهنه خروجی به سهولت توسط یک دستگاه جک هیدرولیک
6- قابلیت تنظیم فاصله قسمت جمع کننده محصول از سطح زمین تا ارتفاع 25 سانتیمتر توسط دو دستگاه جک هیدرولیک

نیرو محرکه

1- دو دستـگاه الکترو گیـربکس سه فـاز جهت جمـع آوری و انـتقال مـواد
2- یک دستگاه الکتروگیربکس سه فاز جهت حرکت دستگاه به صورت خودرو
3- یک دستگاه الکتروموتور سـه فاز به همـراه پمپ جهت سیستم هیـدرولیک
4- یک دستگاه الکترومـوتـور و گیـربکس حلـزونی جهت سیـستم تخلیـه کن

بالابر پدالی بدون تخلیه کن

بالابر پدالی

کاربرد دستگاه:

1- انتقال دهنده مواد فله از قبیل گندم ، جو ، ذرت ، حبوبات ، آفتابگردان، سویا و کلیه مواد گرانول از زمین به کامیون با ظرفیت 100 تن در ساعت
2- دستـگاه قابلیت جمـع آوری و انتقـال مـواد فله به کامیـون را به صورت خودرو دارا می باشد.
3- امکان دپو محصول تا ارتفاع 380 سانتیمتر

مشخصات فنی دستگاه:

1- طول دستگاه 1200 سانتیمتر – عرض دستگاه 240 سانتیمتر
2- حداکثر ارتفاع خروجی محصول 4/20 متر
3- حداقل ارتفاع کانال دستگاه 3 متر
4- قابلیت تنظیم ارتفاع دهنه خروجی به سهولت توسط یک دستگاه جک هیدرولیک
5- قابلیت تنظیم فاصله قسمت جمع کننده محصول از سطح زمین تا ارتفاع 25 سانتیمتر توسط دو دستگاه جک هیدرولیک

نیرو محرکه

1- دو دستـگاه الکترو گیـربکس سه فـاز جهت جمـع آوری و انـتقال مـواد
2- یک دستگاه الکتروگیربکس سه فاز جهت حرکت دستگاه به صورت خودرو
3- یک دستگاه الکتروموتور سـه فاز به همـراه پمپ جهت سیستم هیـدرولیک

دستگاه بالابر ثابت (الواتور)

کاربر دستگاه

1- انتقال حبوبات، گندم، جو، ذرت و کلیه مواد گرانولی تا ارتفاع مختلف

2- برای جلوگیری از صدمه ‌زدن به محصولات حساس عمل انتقال توسط قاشقک لاستیکی انجام‌ می گیرد.(براساس سفارش)

مشخصات فنی دستگاه

1- طول دستگاه به همراه مخزن (هاپر) بر اساس سفارش متغیر می باشد.
2- عرض دستگاه : ۱۶۰ سانتیمتر
3 – ارتفاع دهنه خروجی بر اساس سفارش متغیر می باشد.

نیروی محرکه

– یک دستگاه الکتروگیربکس سه فاز متناسب با ارتفاع و ظرفیت دستگاه
توجه: دستگاه از ظرفیت ۲ الی ۴۰ تن و ارتفاع خروجی ۳ الی ۲۰ متر بر اساس سفارش قابل تولید می باشد.

02156390200-4

fa_IR