خطوط و دستگاه های پاک کننده حبوبات

خط بوجاری و پاک کننده حبوبات

خط پاک کننده حبوبات P-H-100

خط پاک کننده حبوبات P-H-100 & P-H-150 دستگاه بوجاری: جهت جداسازی ناخالصی های ریز، درشت، سنگین، گرد و غبار و پوشال و چوب – دارای

دستگاه پیش بوجاری غلات PBS-5000

دستگاه پیش بوجاری غلات(گندم و جو و …) با ظرفیت 5 تن در ساعت PBS-5000 کاربرد دستگاه دستگاه پیش بوجاری مدل سرندی، جداکننده ناخالصی های

02156390200-4

fa_IR