ضد عفونی کننده بذر غلات با ظرفیت 1500 کیلو گرو در ساعت

  ضد عفونی کننده بذر غلات Z-M-4-500

  کاربرد دستگاه

سم زنی – ضد عفونی کننده و انتقال بذر به دستگاه توزین و کیسه گیری

1- اين دستگاه به صورت سیار بوده و قابلیت مخلوط نمودن سم مایع و یا پودری (پودری در صورت سفارش) با بذر غلات را دارا می باشد

2- مکانیزم سم زنی پودری:

دارای مخزن استیل سم پودری – هم زن جهت هدایت سم به دریچه خروجی و دریچه قابل تنظیم جهت ورود سم به میزان دلخواه به داخل مارپیچ می باشد

3- مکانیزم سم زنی مایع:

دارای مخزن به گنجایش ۲۲۰ لیتر (جهت ۱۰ ساعت کار مداوم دستگاه‌های با ظرفیت 5/1 تن در ساعت) و مخزن با گنجایش ۶۰۰ لیتر (جهت ۱۰ ساعت کار مداوم دستگاه‌های با ظرفیت ۵ تن در ساعت) بوده که هر دو مخزن جهت معین بودن مقدار سم مخلوط شده با آب مدرج گردیده اند.

۴-شاسی استقرار مخزن سم مایع و اتصالات سم زن مایع به همراه فیلتر جهت جلوگیری از گرفتگی نازل
5 – در صورت استفاده از هر یک از مکنیزم ها (پودری با مایع) سم در نقاطی از مارپیج با گندم تماس پیدا کرده و توسط هلیس با هم مخلوط شده و عمل انتقال گندم به مخزن دستگاه توزین نیز انجام می شود – این هلیس به گونه ای طراحی شده است که هیچ گونه صدمه یا شکستگی برای محصول ایجاد ننماید.

۶-جهت مخلوط شدن کامل سم با گندم طول مارپیج ۴۰۰ سانتیمتر در نظر گرفته شده که در دستگاه های با ظرفیت 1/5 تن در ساعت قطر مارپیچ ‎۱٩‏ سانتیمتر به همراه یک عدد نازل پاشش سم و در دستگاه های با ظرفیت ۵ تن در ساعت قطر مارپیچ 25 سانتیمتر به همراه 4 عدد نازل پاشش سم در نظر گرفته شده است.

نیروی محرکه دستگاه

– یک دستگاه الکتروپمپ ایتالیای تک فاز جهت یکنواختی اختلاط سم با آب داخل مخزن و همچنین تنظیم مقدار پاشش سم روی محصول

– یک دستگاه الکتروگیربکس کتابی اسپانیای سه فاز جهت سم زنی سیستم پودری (در صورت سفارش)

– در دستگاه های با ظرفیت 1/5 تن در ساعت یک دستگاه الکتروگیربکس سه فاز (جثه گیریکس ۳۲) و در دستگاه های با ظرفیت 5 تن در ساعت یک دستگاه الکتروگیربکس سه فاز (جثه گیریکس 4۸) جهت مخلوط نمودن سم با گندم و انتقال آن به مخزن دستگاه توزینو کیسه گیری قرار دارد

– تابلو برق تک فاز جهت روشن و خاموش نمودن الکتروپمپ سم مایع

– لازم به ذکر است با توجه به آلودگی شدید که سم پودری جهت پرسنل ایجاد میکند از رده خارج شده و در صورت درخواست متقاضی به سیستم ضدعفونی اضافه میگردد.

02156390200-4

fa_IR